21 Πλατεία Φιλικής Εταιρίας, Κολωνάκι, 10673 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 2107209800

Διεθνές Οικογενειακό Δίκαιο

Το γραφείο μας έχει χειριστεί επιτυχώς περίπλοκες υποθέσεις οικογενειακού δικαίου  (διαζύγια, οικονομικές αξιώσεις των συζύγων, διατροφές) με διεθνή χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων:

  • Διαζύγιο και διάσταση
  • Θέματα επιμέλειας και διατροφής των τέκνων
  • Διανομή περιουσιακών στοιχείων των συζύγων
  • Οικονομικές αξιώσεις των συζύγων για περιουσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου
  • Απαγωγή παιδιών και επανεγκατάσταση στη χώρα συνήθους διαμονής