21 Πλατεία Φιλικής Εταιρίας, Κολωνάκι, 10673 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 2107209800

Κληρονομικό Δίκαιο

Οι δικηγόροι μας έχουν εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση κληρονομιών και τον χειρισμό διασυνοριακών ζητημάτων κληρονομικού δικαίου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας (μεταβίβαση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών)
  • Πληρεξούσια
  • Έκδοση Κληρονομητηρίων
  • Σύνταξη και Προσβολή Διαθηκών
  • Νομική Καθοδήγηση για Αποδοχή Κληρονομιάς
  • Φορολογικά Ζητήματα

Διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας κατανοούν τις νομικές διαδικασίες και χειριζόμαστε κάθε νομικό ζήτημα, με τον ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.