21 Πλατεία Φιλικής Εταιρίας, Κολωνάκι, 10673 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 2107209800

Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο μας έχει εκτεταμένη εμπειρία στο χειρισμό εργατικών υποθέσεων. Οι δικηγόροι μας παράσχουν συστηματικά νομικές συμβουλές σε όλο το φάσμα θεμάτων εργατικού δικαίου, όπως:

  • Συμμόρφωση με το ελληνικό εργατικό δίκαιο
  • Ζητήματα εργατικού δικαίου στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης
  • Καταγγελία/τερματισμός συμβάσεων εργασίας
  • Ζητήματα ασφαλιστικών εισφορών/ευθύνη εργοδότη
  • Άδειες παραμονής διευθυντικού προσωπικού
  • Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί

Επίσης συστηματικά εκπροσωπούμε πελάτες μας ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και των επιτροπών επιθεώρησης εργασίας σε διαφορές αναφορικά με:

  • Καταγγελία/τερματισμό συμβάσεων εργασίας
  • Θέματα αποζημιώσεων
  • Αξιώσεις πληρωμής αποδοχών
  • Αθέμιτο ανταγωνισμό από πρώην εργαζομένους