21 Πλατεία Φιλικής Εταιρίας, Κολωνάκι, 10673 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 2107209800

Δικαστική Εκπροσώπηση - Επίλυση Διαφορών

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν εκτεταμένη εμπειρία στο χειρισμό διασυνοριακών υποθέσεων στα Ελληνικά Δικαστήρια. Προτού προσφύγουμε στα Δικαστήρια, εξετάζουμε την πιθανότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς και καθοδηγούμε τους πελάτες μας στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη διακανονισμού. Στην περίπτωση που η δικαστική διαμάχη δεν μπορεί να αποφευχθεί, επιλέγουμε το καταλληλότερο ένδικο μέσο για την προστασία των συμφερόντων των πελατών μας με τον πιο αποτελεσματικό και ταχύτερο τρόπο ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Έχουμε εκπροσωπήσει επιτυχώς τους πελάτες μας ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων σε υποθέσεις εμπορικού και αστικού δικαίου, όπως ενδεικτικά σε:

  • Διαφορές σχετικά με εμπορικές συμβάσεις
  • Διαφορές σχετικά με ακίνητη ιδιοκτησία
  • Είσπραξη Χρεών
  • Διαφορές εταιρικού δικαίου
  • Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων
  • Αναγνώριση και Εκτέλεση Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων
  • Αστικές Υποθέσεις
  • Υποθέσεις Εργατικού Δικαίου
  • Αποζημιώσεις από ατυχήματα και αμέλεια