21 Πλατεία Φιλικής Εταιρίας, Κολωνάκι, 10673 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 2107209800

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας συνδυάζουν τη άριστη γνώση του ελληνικού νομικού συστήματος και των τοπικών πρακτικών με την εκτεταμένη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων και συναλλαγών με διεθνή στοιχεία.

Η δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας αποτελεί το επίκεντρο της φιλοσοφίας μας και επιτυγχάνεται μέσα από την κατανόηση των εξατομικευμένων αναγκών τους.

Πληροφορίες για κάθε μέλος του γραφείου μας, καθώς και προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, μπορείτε να βρείτε πιο κάτω