21 Πλατεία Φιλικής Εταιρίας, Κολωνάκι, 10673 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 2107209800

Ξενοδοχεία & Τουρισμός

Έχουμε εκτεταμένη εμπειρία στο χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων και συναλλαγών στον ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα. Δεδομένου ότι τουρισμός είναι ο πιο δυναμικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, έχουμε επικεντρώσει την πρακτική μας στην παροχή νομικών υπηρεσιών στην ξενοδοχειακή και γενικότερη τουριστική βιομηχανία.

Έχουμε εκπροσωπήσει διάφορες εταιρείες (τουριστικούς πράκτορες, ξενοδοχεία, επιχειρηματίες) στην επίλυση διαφορών στα Ελληνικά Δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων σχετικών με:

 • Παραβίαση συμβάσεων (commitment/allotment/booking contracts)
 • Προσωρινές διαταγές/ Ασφαλιστικά μέτρα
 • Δυσφήμιση
 • Προστασία του καταναλωτή
 • Αθέμιτο ανταγωνισμό

Επιπρόσθετα, έχουμε παράσχει νομικές συμβουλές σε πελάτες μας στην ταξιδιωτική βιομηχανία για διάφορα θέματα, συμπεριλάμβανομένων:

 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλαμπ)
 • Σύσταση εταιρειών
 • Κατασκευή ξενοδοχείων
 • Χρηματοδότηση & Φορολογικό Σχεδιασμό
 • Κρατικές επιδοτήσεις στην τουριστική βιομηχανία
 • Ξενοδοχειακές Συμβάσεις Μαζικών Κρατήσεων (commitment/allotment/booking contracts)
 • Θέματα Εργατικού Δικαίου
 • Συμμόρφωση με Φορολογικές Υποχρεώσεις